hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

mandag 15. april 2019

Svar til mobbeombudets kronikk 3.april 2019

I en kronikk i Adresseavisen onsdag 3.april spør mobbeombud i Trøndelag, Gitte Franck Sehm, om det vil hjelpe med kameraovervåking i skolen. Svaret på det spørsmålet avhenger av hva vi ønsker det skal hjelpe mot. 
Foto: Fremskrittspartiet 

Bakgrunnen for at Fremskrittspartiet tok opp forslaget var et ønske om et nytt forebyggende tiltak for å forhindre hærverk, etter at rådmannen tidligere har redegjort for hvilke tiltak som allerede er gjennomført. Skal en tro tidligere uttalelser fra rektor ved Tiller videregående skole, gjengitt i Adresseavisen, så er det grunn til å tro at kameraovervåking vil kunne virke forebyggende mot hærverk. Den senere tiden har vi dessverre opplevd negative hendelser ved flere av våre skoler, som fører til betydelige unødige kostnader for Trondheim kommune. Ikke minst har hærverket med størst skadeomfang en praktisk side, ved at undervisning må flyttes ut av lokalene, med alt det medfører av logistikk, tidsbruk og kostnader. Derfor har vi bedt rådmannen utrede spørsmålet om kameraovervåking, både økonomisk, praktisk og prinsipielt. 

Forslagsstillerne er innforstått med at dette er et kontroversielt tema, og det som er aller viktigst, er selvsagt at våre barn har et trygt og stabilt skolemiljø. Det gir økt trivsel og samhørighet blant elevene. Tidligere hadde vi vaktmesterbolig ved de fleste skoler. Dette for å kunne føre tilsyn med bygningsmassen, og vaktmesteren var også en god kontaktperson for mange av elevene. Da som nå, var ikke alle elevene like motivert for skolearbeid, men kunne isteden bistå vaktmesteren med praktisk arbeid. Slik er det ikke lenger, og tiden har endret seg betydelig. Flere har ment at det finnes bedre løsninger enn kameraovervåkning, men så langt har det ikke kommet frem noe som ikke har vært prøvd tidligere. Vi mener en overvåkning etter avsluttet aktivitet ved skolene, vil kunne ha en preventiv virkning, samt en raskere oppklaring av hendelsene. Dette vil være til beste for alle parter.

Svært mange private og offentlige virksomheter benytter kameraovervåkning i dag, for å ivareta sine eiendommer. Hvorfor skal ikke Trondheim kommune kunne gjøre dette? Vi har igjennom en årrekke investert mangfoldige millioner i nye flotte skoler, som det er viktig å bevare i best mulig stand for fremtidens generasjoner. Uavhengig av hva som skjer med forslaget om kameraovervåking, så er det selvsagt helt avgjørende at vi har et kontinuerlig fokus på elevenes miljø i skolen, både sosialt og læringsmessig. Det er nok alle partiene i Trondheim bystyre enige om, helt uavhengig av standpunkt for eller imot utvendig kameraovervåking av skolebygg etter skoletid. 

Skrevet av:
Sigmund Ofstad
Varamedlem bystyret, FrP

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd, FrP