hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

torsdag 24. januar 2019

Jo, vi trenger Vistamar!

Tilbudet ved Vistamar har bidratt til at mennesker som har en klimamessig fordel av å oppholde seg i Spania har fått et bedre tjenestetilbud. Det vil Fremskrittspartiet ta vare på.

Under overskriften “Rådmannen mener kommunen ikke trenger helsesenter i Spania” omtaler Adresseavisen saken som ble behandlet for lukkede dører i formannskapet. Fremskrittspartiet er uenige med rådmannen, og mener at tilbudet ved Vistamar er et betydningsfullt tilbud til mennesker som har nytte av å oppholde seg i varmere strøk. Både for rehabilitering og opptrening, og som habilitering og forebygging. For denne brukergruppen er ikke et nytt tilbud ved Olavsgården i Trondheim et fullverdig alternativ. 

Fremskrittspartiet er tilhenger av mangfold i tjenestene, og tilbudet ved Vistamar bidrar til nettopp dette. Etter at det har vært noen negative saker knyttet til tilbudet, ser det nå ut til å være god styring og drift. Dessverre har egenandelen blitt fordoblet, noe som har ført til redusert etterspørsel etter tilbudet. Fremskrittspartiet er derfor glad for at det nå skal ses på muligheten for differensierte egenandeler, slik at dette 
ikke blir et tilbud bare for de med tykkest lommebok. 

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd, FrP

Forkortet utgave av innlegget sto på trykk i Adresseavisen torsdag 24.januar 2019.