hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

mandag 15. oktober 2018

Klimasmart er ikke smart for folk flest


"Flere må bo og jobbe i sentrum. Politikernes jobb er å gi rammevilkår som bevarer eksisterende og utvikler nye, næringer, arbeidsplasser og bomiljø i Midtbyen."

Kan vi gjøre Trondheim litt smartere? Dette var spørsmålet rådmann Morten Wolden og miljøsjef Marianne Langedal stilte i Adressa 10. september.

Men skrev de egentlig noe om å bygge en smart og næringsvennlig by? Nei, kronikken handlet utelukkende om å bruke våre skatte- og bompenger (klimapakken) til klimatiltak som så langt har ført til dårligere fremkommelighet, mindre handel og flere konkurser i Midtbyen. Noen mener nedgangen skyldes andre forhold som netthandel, men hvorfor ser vi da ikke en tilsvarende nedgang i kjøpesentrene? Når man skal tenke klimasmart, må de ideologiske skylappene av. Dessuten må en bærekraftig fremtid for vår by prioriteres foran klimamålene avtalt i Paris.

Nå må det bli slutt på å bruke store beløp av felleskapets penger på å gjøre Midtbyen mer utilgjengelig. Det blir ikke mindre forurensing av at bilkøene vokser eller at bilene er på rundtur i sidegatene. Det neste nå er 800 millioner på Elgesetergate. La det være!
For at Trondheim skal bli klimasmart, må Trondheim Kommune slutte å ofre næringsvekst for klima. Kursen må snus! En snuoperasjon er nødvendig om kommende generasjoner skal ha en jobb å gå til, og en velferdsstat å bo i.

Tanken om en smart vekst i byen vår, synes å være fraværende hos de som bestemmer i Trondheim. De synes å tro at klimateknologi alene, vil brødfø Trondheim i fremtiden. Det vil bidra, men vil utgjøre bare en liten del av den næringsutvikling som må skje i årene framover. Mange tror el-bilen er en redning. La meg understreke: Elektrisitet er ingen energikilde! Elektrisitet er en energibærer! Elbiler i Norge går på vannkraft, men globalt vil elbiler hovedsakelig gå på kullkraft, gasskraft eller atomkraft. Veksten i sol- og vindkraft som politikerne har sånn tro på, vil dekke kun en mindre del av veksten i elforbruket i årene fremover. For å si det enkelt så vil en global bilpark som går på strøm, føre til en voldsom vekst i kullproduksjon og CO2-utslipp. Det beste for klimaet er derfor å fortsette å kjøre stadig renere biler som går på diesel eller bensin, inntil et bedre miljøalternativ er utbygd. Elbilen kan bli bilens svar på neandertalmennesket. Større hjerne, men døde ut når de ikke passet inn i virkeligheten.

Flere må bo og jobbe i sentrum. Politikernes jobb er å gi rammevilkår som bevarer eksisterende og utvikler nye, næringer, arbeidsplasser og bomiljø i Midtbyen. Vi kan godt bygge i høyde og bredde, men samtidig bevare fortiden og historien. Vår tid skal også sette sitt preg på utviklingen av Midtbyen. Eksempelvis må Bryggene kunne tilpasses moderne bruk, men samtidig bevare sitt ytre særpreg.

Gode byplanleggere lar seg ikke blende av floskler og symbolpolitikk. De ser realiteter og lener seg på fakta og kunnskap. De bygger på det beste fra fortida og nåtida for en bærekraftig fremtid. Det er alltid smart!

Lars Andresen
Lokallagsleder i Trondheim FrP