hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

torsdag 26. april 2018

Midtbyen trenger bilen!

"Fremskrittspartiet er redd for at både gatebruksplanen og flere saker fremover legger opp til å gjøre mer av det som ikke virker. Det er en dårlig strategi."

Ifølge reisevaneundersøkelser skjer 70 prosent av reisene til de som bor i utkanten av byen med personbil, mens kun 30 prosent av reisene til de som bor i sentrumsområdene skjer med personbil. Ifølge en handels- og transportanalyse for Trondheim i oktober 2017 skjer 25 prosent av handelsreisene til Midtbyen med bil, mens 43 prosent av omsetningen kommer fra bilister og bilpassasjerer. Bilister handler riktignok sjeldnere enn de andre gruppene, men de handler mer per tur. Dette viser at Midtbyen er et område der en relativt begrenset del av transportarbeidet skjer med privatbil, mens bidraget fra de handelsreisene som gjennomføres med bil er betydelig for næringslivet i Midtbyen.

Fremskrittspartiet er av den oppfatning at dagens bilbruk ikke representerer noe vesentlig problem for Midtbyen, og at det å sørge for god tilgjengelighet også for de som reiser med privatbil er helt nødvendig for handelsvirksomheten og næringslivet i Midtbyen. Derfor foreslo vi i formannskapet at dette må legges til grunn i arbeidet med gatebruksplan for Midtbyen og sentrumsstrategien. Kun Høyre og Senterpartiet sluttet seg til dette. Dessverre er det en gjenganger hos Arbeiderpartiet, KrF og flere, at det som står øverst på lista er å gjøre livet vanskelig for de som reiser med bil. Når vi ser på hva den bilbaserte handelen betyr for Midtbyen, så bidrar disse holdningene til å gjøre livet vanskelig også for handelsnæringen i Midtbyen. Det er synd for Midtbyen som et levende bysentrum.

Det er gjort flere tiltak som omhandler tilgjengelighet for bil i midtbyen de senere i årene, og felles for dem er at de gjør tilgjengeligheten dårligere, gjennom både stenging av gater og fjerning av parkeringsplasser. Samtidig er vi ikke i nærheten av å nå målene om økt omsetning for handelsnæringa i Midtbyen, snarere tvert i mot. Fremskrittspartiet er redd for at både gatebruksplanen og flere saker fremover legger opp til å gjøre mer av det som ikke virker. Det er en dårlig strategi.

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd, FrP

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar