hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

torsdag 26. april 2018

Midtbyen trenger bilen!

"Fremskrittspartiet er redd for at både gatebruksplanen og flere saker fremover legger opp til å gjøre mer av det som ikke virker. Det er en dårlig strategi."

Ifølge reisevaneundersøkelser skjer 70 prosent av reisene til de som bor i utkanten av byen med personbil, mens kun 30 prosent av reisene til de som bor i sentrumsområdene skjer med personbil. Ifølge en handels- og transportanalyse for Trondheim i oktober 2017 skjer 25 prosent av handelsreisene til Midtbyen med bil, mens 43 prosent av omsetningen kommer fra bilister og bilpassasjerer. Bilister handler riktignok sjeldnere enn de andre gruppene, men de handler mer per tur. Dette viser at Midtbyen er et område der en relativt begrenset del av transportarbeidet skjer med privatbil, mens bidraget fra de handelsreisene som gjennomføres med bil er betydelig for næringslivet i Midtbyen.

Fremskrittspartiet er av den oppfatning at dagens bilbruk ikke representerer noe vesentlig problem for Midtbyen, og at det å sørge for god tilgjengelighet også for de som reiser med privatbil er helt nødvendig for handelsvirksomheten og næringslivet i Midtbyen. Derfor foreslo vi i formannskapet at dette må legges til grunn i arbeidet med gatebruksplan for Midtbyen og sentrumsstrategien. Kun Høyre og Senterpartiet sluttet seg til dette. Dessverre er det en gjenganger hos Arbeiderpartiet, KrF og flere, at det som står øverst på lista er å gjøre livet vanskelig for de som reiser med bil. Når vi ser på hva den bilbaserte handelen betyr for Midtbyen, så bidrar disse holdningene til å gjøre livet vanskelig også for handelsnæringen i Midtbyen. Det er synd for Midtbyen som et levende bysentrum.

Det er gjort flere tiltak som omhandler tilgjengelighet for bil i midtbyen de senere i årene, og felles for dem er at de gjør tilgjengeligheten dårligere, gjennom både stenging av gater og fjerning av parkeringsplasser. Samtidig er vi ikke i nærheten av å nå målene om økt omsetning for handelsnæringa i Midtbyen, snarere tvert i mot. Fremskrittspartiet er redd for at både gatebruksplanen og flere saker fremover legger opp til å gjøre mer av det som ikke virker. Det er en dårlig strategi.

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd, FrP

fredag 6. april 2018

Fremskrittspartiet bryr seg om ishockey!

Morten Mitsem hevder i sin kronikk som sto på adressa på nett den 4.4 at Trondheimspolitikerne ikke bryr seg om ishockey. Vi i Trondheim FrP er enige i at flertallet i bystyret ikke har gjort nok for byens voksende hockeymiljø, men vi har flere ganger, ofte alene, tatt kampen for flere hallflater. 

Senest i desember foreslo vi i bystyret at arbeidet med ishall på Tillertomta må prioriteres, noe som resulterte i et vedtak om at utredning av muligheter for isidrett på Tillertomta skulle være klar i løpet av 2018. Vi har gjennom rekke årrekke purret på denne utredning både i budsjettbehandling og da plan for idrett og friluftsliv ble vedtatt for denne perioden. 12. april kommer vi til å spørre rådmannen i bystyret med det som kalles kortspørsmål om dette arbeidet er igangsatt og når vi kan regne med å få mulighetene på Tillertomta presentert for politikerne. Det har selvsagt tatt alt for lang tid allerede, ishall på Tiller har vi snakket om i flere år mens vi har vært klar over trangboddheten for ishockeyklubbene, derfor vil vi være aktive med å etterspørre fremdrift på saken. Vi har også kjempet ishockeyens sak gjennom flere år med forslag om å bedre tilstanden for byens isidretter, men vi har ofte blitt stående alene eller med liten støtte i bystyret for dette.

Fremskrittspartiet er også i gang med programarbeidet for kommende valgperiode, og vi kan forsikre
om at forholdene for både ishockey og andre idretter vil bli prioritert i det arbeidet. Realisering av nye idrettsanlegg er et økonomisk løft å ta for kommunen, men i mange sammenhenger også for idrettslagene. For de sistnevnte kan det være krevende å ta belastningen med tunge investeringer, i påvente av spillemidler. Fremskrittspartiet har gjentatte ganger foreslått at kommunen skal forskuttere spillemidler, slik at det blir lettere for idrettslagene å få frem gode og helt nødvendige prosjekt.

Det er viktig for oss å understreke at det ikke må være noe motsetningsforhold mellom det å bygge for ishockey, og det å bygge for andre idretter. Vi har jobbet for både nye isflater og nye håndballflater, i tillegg til en rekke andre anlegg for både større og mindre idretter. Det har imidlertid tatt for lang tid å få til nye hallflater for ishockey i Trondheim, og det må det bli slutt på.

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd, FrP

Mats Ramo
Bystyrerepresentant, FrP


Innlegget sto på trykk i Adresseavisen fredag 6.april 2018.