hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

onsdag 24. januar 2018

Kun FrP sa nei til snøsmelteanlegg

Kun Fremskrittspartiet sa nei, da formannskapet denne uken vedtok å bruke 53 millioner kroner på snøsmelteanlegg på Metrobusstasjonene. - Bedrøvelig, mener FrPs gruppeleder Elin Marie Andreassen.


I formannskapets møte ga Andreassen uttrykk for at Fremskrittspartiet er bekymret over den galopperende pengebruken i prosjekter som er knyttet til Metrobuss. Millionene ruller avgårde, og bare i forbindelse med snøsmelteanleggene er kostnadene blitt 40 millioner høyere enn det som er satt av i budsjettforslaget til Metrobuss.

- Fremskrittspartiet kan ikke akseptere en slik pengebruk, som det på toppen av alt ikke er finansiering til. Pengene må tas fra andre tiltak i Metrobussprosjektet, men vi vet ikke hvilke, og vi kjenner ikke konsekvensen av eventuelle kutt andre steder, sier Andreassen.

Hun er klar på at partiet ikke er villig til å ta den økonomiske risikoen med at prosjektet kan bli enda dyrere, ettersom tallene som foreligger nå fortsatt er usikre estimat. Også etter at beløpet er steget med 40 millioner.

I møtet stilte FrPs gruppeleder også spørsmål ved nytteverdien av snø- og isfri plattform, dersom tilførselsårene ikke har tilsvarende standard. - Det hjelper lite med isfrie plattformer, dersom man må balansere på holka for å komme seg frem dit. Snø- og isfrie gangveger over alt rundt holdeplassene tenker jeg er en utopi, det høres altfor dyrt ut, påpeker FrPs gruppeleder, som likevel ikke er avvisende til å diskutere om brøytestandarden er god nok i dag.

- Jeg får tilbakemeldinger fra folk som både er fornøyde og misfornøyde, det kommer nok litt an på hvor man bor, hvilke snøforhold det er i det aktuelle området, og ikke minst om man bor langs fylkesveg eller kommunal veg, som ikke alltid operer med samme standard for brøyting. Utfordringer med brøytestandard er også noe av grunnen til at Fremskrittspartiet i år som tidligere år har foreslått økte bevilgninger til vegvedlikehold i vårt budsjettforslag, forteller Andreassen.

Forslaget som fikk kun FrPs stemme lyder som følger:

Formannskapet kan ikke akseptere at kostnadene til etablering av snøsmelteanlegg blir 40 millioner dyrere enn anslått i budsjettforslaget til metrobussprosjektet, og går derfor mot at det etableres snøsmelteanlegg.

mandag 22. januar 2018

Styret i Trondheim FrP

Styret i Trondheim FrP har etter årsmøtet i november 2017 følgende sammensetning:

Leder
Nestleder
Studieleder
Kasserer
Sekretær
Medlemsansvarlig
Medlem
Medlem
Medlem
Gruppens representant
Gruppens representant
FpU representant
1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem