hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

mandag 15. oktober 2018

Klimasmart er ikke smart for folk flest


"Flere må bo og jobbe i sentrum. Politikernes jobb er å gi rammevilkår som bevarer eksisterende og utvikler nye, næringer, arbeidsplasser og bomiljø i Midtbyen."

Kan vi gjøre Trondheim litt smartere? Dette var spørsmålet rådmann Morten Wolden og miljøsjef Marianne Langedal stilte i Adressa 10. september.

Men skrev de egentlig noe om å bygge en smart og næringsvennlig by? Nei, kronikken handlet utelukkende om å bruke våre skatte- og bompenger (klimapakken) til klimatiltak som så langt har ført til dårligere fremkommelighet, mindre handel og flere konkurser i Midtbyen. Noen mener nedgangen skyldes andre forhold som netthandel, men hvorfor ser vi da ikke en tilsvarende nedgang i kjøpesentrene? Når man skal tenke klimasmart, må de ideologiske skylappene av. Dessuten må en bærekraftig fremtid for vår by prioriteres foran klimamålene avtalt i Paris.

Nå må det bli slutt på å bruke store beløp av felleskapets penger på å gjøre Midtbyen mer utilgjengelig. Det blir ikke mindre forurensing av at bilkøene vokser eller at bilene er på rundtur i sidegatene. Det neste nå er 800 millioner på Elgesetergate. La det være!
For at Trondheim skal bli klimasmart, må Trondheim Kommune slutte å ofre næringsvekst for klima. Kursen må snus! En snuoperasjon er nødvendig om kommende generasjoner skal ha en jobb å gå til, og en velferdsstat å bo i.

Tanken om en smart vekst i byen vår, synes å være fraværende hos de som bestemmer i Trondheim. De synes å tro at klimateknologi alene, vil brødfø Trondheim i fremtiden. Det vil bidra, men vil utgjøre bare en liten del av den næringsutvikling som må skje i årene framover. Mange tror el-bilen er en redning. La meg understreke: Elektrisitet er ingen energikilde! Elektrisitet er en energibærer! Elbiler i Norge går på vannkraft, men globalt vil elbiler hovedsakelig gå på kullkraft, gasskraft eller atomkraft. Veksten i sol- og vindkraft som politikerne har sånn tro på, vil dekke kun en mindre del av veksten i elforbruket i årene fremover. For å si det enkelt så vil en global bilpark som går på strøm, føre til en voldsom vekst i kullproduksjon og CO2-utslipp. Det beste for klimaet er derfor å fortsette å kjøre stadig renere biler som går på diesel eller bensin, inntil et bedre miljøalternativ er utbygd. Elbilen kan bli bilens svar på neandertalmennesket. Større hjerne, men døde ut når de ikke passet inn i virkeligheten.

Flere må bo og jobbe i sentrum. Politikernes jobb er å gi rammevilkår som bevarer eksisterende og utvikler nye, næringer, arbeidsplasser og bomiljø i Midtbyen. Vi kan godt bygge i høyde og bredde, men samtidig bevare fortiden og historien. Vår tid skal også sette sitt preg på utviklingen av Midtbyen. Eksempelvis må Bryggene kunne tilpasses moderne bruk, men samtidig bevare sitt ytre særpreg.

Gode byplanleggere lar seg ikke blende av floskler og symbolpolitikk. De ser realiteter og lener seg på fakta og kunnskap. De bygger på det beste fra fortida og nåtida for en bærekraftig fremtid. Det er alltid smart!

Lars Andresen
Lokallagsleder i Trondheim FrP

torsdag 26. april 2018

Midtbyen trenger bilen!

"Fremskrittspartiet er redd for at både gatebruksplanen og flere saker fremover legger opp til å gjøre mer av det som ikke virker. Det er en dårlig strategi."

Ifølge reisevaneundersøkelser skjer 70 prosent av reisene til de som bor i utkanten av byen med personbil, mens kun 30 prosent av reisene til de som bor i sentrumsområdene skjer med personbil. Ifølge en handels- og transportanalyse for Trondheim i oktober 2017 skjer 25 prosent av handelsreisene til Midtbyen med bil, mens 43 prosent av omsetningen kommer fra bilister og bilpassasjerer. Bilister handler riktignok sjeldnere enn de andre gruppene, men de handler mer per tur. Dette viser at Midtbyen er et område der en relativt begrenset del av transportarbeidet skjer med privatbil, mens bidraget fra de handelsreisene som gjennomføres med bil er betydelig for næringslivet i Midtbyen.

Fremskrittspartiet er av den oppfatning at dagens bilbruk ikke representerer noe vesentlig problem for Midtbyen, og at det å sørge for god tilgjengelighet også for de som reiser med privatbil er helt nødvendig for handelsvirksomheten og næringslivet i Midtbyen. Derfor foreslo vi i formannskapet at dette må legges til grunn i arbeidet med gatebruksplan for Midtbyen og sentrumsstrategien. Kun Høyre og Senterpartiet sluttet seg til dette. Dessverre er det en gjenganger hos Arbeiderpartiet, KrF og flere, at det som står øverst på lista er å gjøre livet vanskelig for de som reiser med bil. Når vi ser på hva den bilbaserte handelen betyr for Midtbyen, så bidrar disse holdningene til å gjøre livet vanskelig også for handelsnæringen i Midtbyen. Det er synd for Midtbyen som et levende bysentrum.

Det er gjort flere tiltak som omhandler tilgjengelighet for bil i midtbyen de senere i årene, og felles for dem er at de gjør tilgjengeligheten dårligere, gjennom både stenging av gater og fjerning av parkeringsplasser. Samtidig er vi ikke i nærheten av å nå målene om økt omsetning for handelsnæringa i Midtbyen, snarere tvert i mot. Fremskrittspartiet er redd for at både gatebruksplanen og flere saker fremover legger opp til å gjøre mer av det som ikke virker. Det er en dårlig strategi.

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd, FrP

fredag 6. april 2018

Fremskrittspartiet bryr seg om ishockey!

Morten Mitsem hevder i sin kronikk som sto på adressa på nett den 4.4 at Trondheimspolitikerne ikke bryr seg om ishockey. Vi i Trondheim FrP er enige i at flertallet i bystyret ikke har gjort nok for byens voksende hockeymiljø, men vi har flere ganger, ofte alene, tatt kampen for flere hallflater. 

Senest i desember foreslo vi i bystyret at arbeidet med ishall på Tillertomta må prioriteres, noe som resulterte i et vedtak om at utredning av muligheter for isidrett på Tillertomta skulle være klar i løpet av 2018. Vi har gjennom rekke årrekke purret på denne utredning både i budsjettbehandling og da plan for idrett og friluftsliv ble vedtatt for denne perioden. 12. april kommer vi til å spørre rådmannen i bystyret med det som kalles kortspørsmål om dette arbeidet er igangsatt og når vi kan regne med å få mulighetene på Tillertomta presentert for politikerne. Det har selvsagt tatt alt for lang tid allerede, ishall på Tiller har vi snakket om i flere år mens vi har vært klar over trangboddheten for ishockeyklubbene, derfor vil vi være aktive med å etterspørre fremdrift på saken. Vi har også kjempet ishockeyens sak gjennom flere år med forslag om å bedre tilstanden for byens isidretter, men vi har ofte blitt stående alene eller med liten støtte i bystyret for dette.

Fremskrittspartiet er også i gang med programarbeidet for kommende valgperiode, og vi kan forsikre
om at forholdene for både ishockey og andre idretter vil bli prioritert i det arbeidet. Realisering av nye idrettsanlegg er et økonomisk løft å ta for kommunen, men i mange sammenhenger også for idrettslagene. For de sistnevnte kan det være krevende å ta belastningen med tunge investeringer, i påvente av spillemidler. Fremskrittspartiet har gjentatte ganger foreslått at kommunen skal forskuttere spillemidler, slik at det blir lettere for idrettslagene å få frem gode og helt nødvendige prosjekt.

Det er viktig for oss å understreke at det ikke må være noe motsetningsforhold mellom det å bygge for ishockey, og det å bygge for andre idretter. Vi har jobbet for både nye isflater og nye håndballflater, i tillegg til en rekke andre anlegg for både større og mindre idretter. Det har imidlertid tatt for lang tid å få til nye hallflater for ishockey i Trondheim, og det må det bli slutt på.

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd, FrP

Mats Ramo
Bystyrerepresentant, FrP


Innlegget sto på trykk i Adresseavisen fredag 6.april 2018.

fredag 2. februar 2018

Høy aktivitet i Trondheim FrP

Årets første medlemsmøte er allerede lagt bak oss, og i de nærmeste dagene følger medlemsaktivitetene på rekke og rad. Her kan du lese mer om det.


Foto: Ilja C. Hendel
Først ute er mandagens medlemsmøte med Sylvi Listhaug. Det starter klokken 17:30, og invitasjonen er gått ut på mail til medlemmer av Trøndelag FrP. Tema for møtet er justispolitikk og innvandringspolitikk.

Onsdag 7.februar klokken 18:00 er det bystyregruppa som inviterer alle interesserte medlemmer til temamøte om NTNUs campusprosjekt. Her får vi besøk av representanter fra NTNU, NHO og Trondheim kommune.Torsdag 15.februar klokken 17:30 er det statssekretær Line Miriam Sandberg sin tur til å besøke Trondheim og Trøndelag. Hun vil snakke om regjeringens kvalitetsreform for eldreomsorgen, Leve hele livet.

Invitasjoner til alle møter sendes på mail, og med en påminnelse på sms. Noen ganger kan det være slik at møter kommer i stand på kort varsel. Det er derfor en fordel å være registrert med både mail og sms i medlemsregisteret, slik at du kjapt får informasjon om aktiviteter. Dersom du tror at vi mangler din mailadresse eller mobilnummer, så kan du ta kontakt med lokallagsleder Lars Andresen for å få registrert dette. Han nås på denne adressen: lars.andresen@logika.no 

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har mulighet til å delta!

onsdag 24. januar 2018

Kun FrP sa nei til snøsmelteanlegg

Kun Fremskrittspartiet sa nei, da formannskapet denne uken vedtok å bruke 53 millioner kroner på snøsmelteanlegg på Metrobusstasjonene. - Bedrøvelig, mener FrPs gruppeleder Elin Marie Andreassen.


I formannskapets møte ga Andreassen uttrykk for at Fremskrittspartiet er bekymret over den galopperende pengebruken i prosjekter som er knyttet til Metrobuss. Millionene ruller avgårde, og bare i forbindelse med snøsmelteanleggene er kostnadene blitt 40 millioner høyere enn det som er satt av i budsjettforslaget til Metrobuss.

- Fremskrittspartiet kan ikke akseptere en slik pengebruk, som det på toppen av alt ikke er finansiering til. Pengene må tas fra andre tiltak i Metrobussprosjektet, men vi vet ikke hvilke, og vi kjenner ikke konsekvensen av eventuelle kutt andre steder, sier Andreassen.

Hun er klar på at partiet ikke er villig til å ta den økonomiske risikoen med at prosjektet kan bli enda dyrere, ettersom tallene som foreligger nå fortsatt er usikre estimat. Også etter at beløpet er steget med 40 millioner.

I møtet stilte FrPs gruppeleder også spørsmål ved nytteverdien av snø- og isfri plattform, dersom tilførselsårene ikke har tilsvarende standard. - Det hjelper lite med isfrie plattformer, dersom man må balansere på holka for å komme seg frem dit. Snø- og isfrie gangveger over alt rundt holdeplassene tenker jeg er en utopi, det høres altfor dyrt ut, påpeker FrPs gruppeleder, som likevel ikke er avvisende til å diskutere om brøytestandarden er god nok i dag.

- Jeg får tilbakemeldinger fra folk som både er fornøyde og misfornøyde, det kommer nok litt an på hvor man bor, hvilke snøforhold det er i det aktuelle området, og ikke minst om man bor langs fylkesveg eller kommunal veg, som ikke alltid operer med samme standard for brøyting. Utfordringer med brøytestandard er også noe av grunnen til at Fremskrittspartiet i år som tidligere år har foreslått økte bevilgninger til vegvedlikehold i vårt budsjettforslag, forteller Andreassen.

Forslaget som fikk kun FrPs stemme lyder som følger:

Formannskapet kan ikke akseptere at kostnadene til etablering av snøsmelteanlegg blir 40 millioner dyrere enn anslått i budsjettforslaget til metrobussprosjektet, og går derfor mot at det etableres snøsmelteanlegg.

mandag 22. januar 2018

Styret i Trondheim FrP

Styret i Trondheim FrP har etter årsmøtet i november 2017 følgende sammensetning:

Leder
Nestleder
Studieleder
Kasserer
Sekretær
Medlemsansvarlig
Medlem
Medlem
Medlem
Gruppens representant
Gruppens representant
FpU representant
1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem