hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

fredag 3. februar 2017

Ukritisk bruk av bompenger

Adresseavisen påpeker helt korrekt onsdag 25.januar at det foregår en ukritisk bruk av bompenger i Trondheim kommune. I saken viser Adresseavisen til at et enstemmig formannskap stiller seg bak å bruke bompenger til vedlikehold av sykkelveger. Det siste er bare delvis riktig. 

Fremskrittspartiet mener som eneste parti at Miljøpakken skal finansieres uten bruk av bompenger. Det betyr at staten må ta en større del av regninga for utbygging av nødvendige infrastrukturprosjekt, og at kommunen på sin side også må ta større ansvar over drifts- og investeringsbudsjettet. Fremskrittspartiet i Trondheim følger opp dette gjennom våre budsjettforslag, og har gang på gang foreslått å bevilge mer midler til både trafikksikkerhet og vegvedlikehold. Dessverre ser vi at flertallet i Trondheim i motsetning til FrP gang på gang viser til Miljøpakken, som for Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartnere betyr mer bompenger. 

Fremskrittspartiet er opptatt av å forvalte skattebetalernes penger på best mulig måte, enten de kommer via skatteseddelen eller gjennom bompengeinnkreving. Altfor ofte ser vi eksempler på det motsatte, og i Trondheim særlig gjennom ukritisk bruk av bompenger. Dette vil ikke Fremskrittspartiet være med på. Derfor gikk vi også imot, da flertallet i formannskapet med Arbeiderpartiet i spissen tok til orde for at inntekter fra bompenger skal brukes til drift av sykkelveger. Dette er nok et eksempel i rekken av mange, på at flertallspartiene i Trondheim ikke evner å prioritere. I stedet skyves regningen over på andre, og i dette tilfellet som i så mange andre blir det bilistene som må ta regninga. Det er en utvikling som må stoppes.