hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

lørdag 5. november 2016

Kluss med superbuss

Det er ikke noe å vente med; vi er godt på vei til å bli langt over middels kritiske til hele
superbusskonseptet. Fra å være store tilhengere av et konsept som kunne løse noe av transportutfordringene fremover, gjennom en rimeligere og mer fleksibel løsning enn baneløsning, er vi blitt kritisk til hvordan utviklingen av superbussløsningen ser ut til å gå på bekostning av ”alt annet”. Det ene er kostnadsbildet, for eksempel knyttet til saken i Christian Fredriks gate. Der skjøt kostnadene i været, da prosjektet gikk fra å være et oppgraderingsprosjekt for linje 5, til å bli et prosjekt som skal holde superbuss-standard. Nærmest uten andre begrunnelser, enn de standardene som ligger til grunn for superbuss.

Et annet eksempel er utbyggingen i Bromstadekra 70, der man setter et etablert bomiljø i spill, mye begrunnet i behovet for fremkommelighet for superbussen. Det seneste eksempelet på hvor galt superbussprosjektet kan fare avsted, finner vi i Sivert Thonstads vei. Der opplever beboere langs nevnte gate å få varsel om bygge- og deleforbud på eiendommene sine, i tillegg til at den planlagte utbedringen knyttet til at Sivert Thonstads vei skal bli superbusstrasé, kan komme til å legge beslag på deler av en rekke private eiendommer. 

Fremskrittspartiet har sagt tydelig nei til den galopperende kostnadsveksten i Christian Fredriks gate, nei til rasering av bomiljøet i Bromstadekra og nei til superbusstrasé gjennom Sivert Thonstads vei, fordi superbussen ikke kan gå på bekostning av bomiljø og privat eiendomsrett i det omfanget vi har sett til nå. Vi kan gjerne innrømme at det har vært lett å se seg blind på argumenter knyttet til superbuss, fordi dette skulle være svaret på utfordringen med å håndtere veksten i persontrafikken i Trondheim. Og vi mener fortsatt at kollektivtilbudet i Trondheim trenger forbedring med tanke på reisetid og flere avganger, fordi det ganske enkelt ikke vil være plass nok til å ta trafikkveksten med personbiler. Det er likevel behov for å ha flere tanker i hodet samtidig, for nå begynner det etter hvert å bli mye kluss med superbuss.

Elin Marie Andreassen, gruppeleder FrP

Sivert Bjørnstad, bystyrerepresentant FrP

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar