hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

tirsdag 2. august 2016

Vil kutte kommunal støtte til Svartlamoen

Fremskrittspartiet har gjennom flere år kritisert de betydelige subsidiene som er blitt gitt, ved at boliger i kommunal eie er blitt leid ut til langt under markedspris på Svartlamoen. Ved spørsmål til rådmannen i forbindelse med budsjettbehandling har vi gjentatte ganger fått opplyst at det dreier seg om millionbeløp, hvert eneste år. Det mener Fremskrittspartiet er feil bruk av offentlige midler, til mennesker som ikke har fått fastslått noe behov for offentlige støtteordninger. Det er vårt utgangspunkt.

Så konstaterer også vi at rapporten som rådmannen har lagt frem i forbindelse med evaluering av Svartlamoen, er ganske så nedslående på flere områder. På grunn av pengemangel i boligstiftelsen er ikke bygningsmassen oppgradert som planlagt, det har skjedd mindre nybygging enn forventet og kommunens ugifter er blitt betydelig større enn det man opprinnelig så for seg. Og rådmannen er også tydelig på at det må påregnes betydelige utgifter også i fremtiden. Fremskrittspartiet vil ikke være med på å ta disse utgiftene, som i praksis går til å tilby lav husleie til ei lita gruppe mennesker, som i utgangspunkt ikke har behov for denne typen offentlige ytelser.

Jeg er tilhenger av at hver og en skal få leve livet sitt akkurat slik de ønsker, så lenge det ikke går utover noen andre. Men det skal ikke være kommunens oppgave å finansiere det, verken gjennom lave husleier eller via økonomisk støtte til de som ønsker å leve en alternativ livsstil.


Fremskrittspartiet fremmet derfor et alternativt forslag til vedtak, da formannskapet behandlet evaluering av Svartlamoen i dag. Der foreslo vi at Trondheim kommune avvikler sitt engasjement i boligstiftelsen, og at det ved forlengelse av leiekontrakter skal legges til grunn utleie til markedspris. Vi ba samtidig rådmannen om å komme tilbake med en sak som tar for seg mulig salg av kommunens eiendommer i området. Forslagene fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet.

Elin Marie Andreassen
Kommunalråd

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar