hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

torsdag 3. mars 2016

Bedre psykologtilbud i sykehjem!


Innlegget er også publisert i Adresseavisen, 3.mars 2016.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid oppgir at eldre har økt forekomst av depresjon og demens. I Trondheim kommune har det ikke imidlertid ikke tidligere vært vanlig praksis å benytte psykologer på helse- og velferdssenter.

Fremskrittspartiet mener det er viktig at alle får et tilpasset og godt tilbud psykologtilbud på helse-og velferdssenter i kommunen. FrP ønsker derfor å kopiere Tromsø kommunes samarbeidsmodell med universitetet i Tromsø, med bruk av psykologistudenter i praksis på sykehjem.

Som universitetsby har Trondheim mye kompetanse innefor psykologi, og denne bør benyttes i arbeidet med eldre. FrP fremmet derfor i bystyret 18. februar en interpellasjon, som ble enstemmig vedtatt, om å jobbe for å få til en slik ordning også i Trondheim kommune. Dette vil fremover gi et bedre helsetilbud for beboerne på helse- og velferdssenter.


Innlegget er skrevet av bystyrerepresentant Maria Alseth.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar