hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

mandag 7. mars 2016

Ingen hatreaksjoner mot Adresseavisen

Innlegget er også publisert i Adresseavisen, 7.mars 2016.

Onsdag 2.mars kan vi lese på lederplass i Adresseavisen om flyktningekrisen, hva den kan bety for Norge og Europa slik vi kjenner dem i dag, og om bekymringen for at de enorme utfordringene som vi sammen står overfor, vil bety store endringer i samfunnet vårt. Det europeiske samfunnet, og det norske velferdssamfunnet.
 
Mens vi leser lederen i Adresseavisen, slår det oss at vi har lest om dette før. Flere før Adresseavisens lederskribent har snakket om slike bekymringer. Statsråd Sylvi Listhaug er en av dem, tenker vi.

Men når innvandrings- og integreringsministeren tillot seg å være bekymret for at utfordringene vi står overfor er så store at de vil bety samfunnsendringer vi ikke ønsker oss, førte dette til sterke fordømmelser.

Vi opplevde en storm av kritikk fra medie-Norge, kommentatorer og politikere på den norske venstresida. De kjente seg aldeles ikke igjen fryktbildet til Listhaug, og ville ha seg frabedt slik skremselspropaganda fra en representant for den norske regjeringen. Enkelte ment sågar at Listhaugs skremselspropaganda førte til fremmedfrykt og fremmedhat, og at hun ikke kunne fortsette i regjeringen.


Det har ikke rent så veldig mye vann i bekken siden den gang. Vi hadde allerede da et ganske tydelig bilde av omfanget av flyktningekrisen. Om noe har endret seg, så må det i så fall være tallet som kommer til Norge for å søke opphold her. Det har gått ned. Om opinionens og medienes forhold til frykt har endret seg, vites ikke. Men det er tydelig at reaksjonene er ganske annerledes, eller fraværende, når Adresseavisen på lederplass gir uttrykk for sin bekymring. 

Morten Ellefsen, leder
Elin Marie Andreassen, kommunalråd

torsdag 3. mars 2016

Bedre psykologtilbud i sykehjem!


Innlegget er også publisert i Adresseavisen, 3.mars 2016.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid oppgir at eldre har økt forekomst av depresjon og demens. I Trondheim kommune har det ikke imidlertid ikke tidligere vært vanlig praksis å benytte psykologer på helse- og velferdssenter.

Fremskrittspartiet mener det er viktig at alle får et tilpasset og godt tilbud psykologtilbud på helse-og velferdssenter i kommunen. FrP ønsker derfor å kopiere Tromsø kommunes samarbeidsmodell med universitetet i Tromsø, med bruk av psykologistudenter i praksis på sykehjem.

Som universitetsby har Trondheim mye kompetanse innefor psykologi, og denne bør benyttes i arbeidet med eldre. FrP fremmet derfor i bystyret 18. februar en interpellasjon, som ble enstemmig vedtatt, om å jobbe for å få til en slik ordning også i Trondheim kommune. Dette vil fremover gi et bedre helsetilbud for beboerne på helse- og velferdssenter.


Innlegget er skrevet av bystyrerepresentant Maria Alseth.