hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

onsdag 25. november 2015

Umoralske klimaskeptikere?

Innlegget er også publisert i Adresseavisen, 25.11.2015.

Lørdagens (21.11.2015) klimatanker fra Adresseavisens kommentator Gunnar Okstad ga meg assosiasjoner til Gro Harlem Brundtlands famøse utsagn fra 2007, om at det er «Umoralsk å stille spørsmål ved klimaendringene».

Først poengterer Okstad riktig nok viktigheten av at det både i demokratiet og ikke minst i forskningen stilles kritiske spørsmål, men så svikter det. For Okstad konkluderer med at «det ikke lenger er grunn til å tvile på konklusjonene fra FNs klimapanel.»

Jeg mener at det er flere grunner til å stille spørsmål ved konklusjonene til FNs klimapanel. Den første er mandatet til klimapanelet. Utgangspunktet er at klimaendringene er menneskeskapte, og at klimapanelet skal vurdere konsekvenser, muligheter for tilpasning og hvordan redusere klimautslipp.

Videre sier mandatet at «Siden IPCC er et mellomstatlig organ, bør gjennomgang av IPCC-dokumenter involvere både fagfellevurdering av eksperter og gjennomgang av myndigheter.» Det er altså ikke bare vitenskap men også politikk.

Hvordan rapportene behandles gir også grunnlag for skepsis. Når det er utarbeidet et sammendrag for beslutningstagere, blir det laget en oversikt over endringer som må gjøres i underliggende vitenskapelige rapporter, for å sikre samsvar med det godkjente dokumentet. Når ble det god praksis at vitenskapelige rapporter skal redigeres, for å samsvare med politisk vedtatt dokument?

Klimapanelets iver etter å endre historien er også en god grunn til å være skeptisk. Ønsket om å beregne bort varmeperioden i middelalderen er kanskje det tydeligste eksemplet på dette. «The Hockey Stick»-grafen som ble et ikon for menneskeskapte klimaendringer, og hovedtema i filmen til Al Gores "An Inconvenient Truth", klarte å fjerne alle tegn til varmeperioden i middelalderen. Det er senere grundig dokumentert at bruken av de statistiske metodene bak denne grafen ikke holdt mål.

Minst like skeptisk blir jeg til at jo mer klimamodellene feiler i å forutsi fremtidig temperaturutvikling, desto større blir sikkerheten til at de er riktige. Forklaringen er at klimapanelet legger vekt på hvor sikre modellene er i å gjenskape temperaturutviklingen som har vært de siste 100 årene. Så betyr det lite at de bommer fullstendig, når det gjelder å forutsi fremtidig utvikling.

Skrevet av lokallagsleder Morten Ellefsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar