hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

tirsdag 17. november 2015

FrP foreslår gründerstipend

Da årets Maker Faire ble avholdt på Torvet i Trondheim, var jeg så heldig å få delta i en politisk debatt i regi av Technoport. I den debatten deltok ikke bare politikere, men også gründere bak ideer som AssiStep og Solgrillen. En av gründerne foreslo at et av tiltakene kommunen kunne bidra med for å trigge gründerskap er et gründerstipend. Jeg tente umiddelbart på ideen, drøftet det med Sivert Bjørnstad, og sammen fremmer vi nå en interpellasjon i Bystyret, der vi foreslår at det skal etableres et gründerstipend i regi av Trondheim kommune.

Et slikt stipend er etter vår oppfatning en svært god mulighet for å stimulere til nyskaping og kreative ideer, og kan brukes til å belønne både innsats og resultater. Spreke forretningsideer må også anerkjennes, selv om de ikke lykkes ved første forsøk, og et gründerstipend er godt egnet i en slik sammenheng. Vi ber rådmannen om å fremme en sak om selve etableringen og organiseringen av det, men har likevel gjort oss noen tanker. 

Vi ser for oss at stipendet kan tildeles én eller flere, avhengig av hvilke kandidater og ideer som er til vurdering. Juryen bør bestå av representanter fra både forskningsmiljø, arbeidstakere, arbeidsgivere og politisk ledelse i kommunen. For eksempel NHO, LO, NTNU, Næringsforeningen og representasjon fra politisk nivå. Vi mener det er avgjørende med politisk forankring, fordi gründervirksomhet og nyskaping trenger å være langt fremme i bevisstheten vår. 


Behovet for omstilling og skaping av nye arbeidsplasser får mye oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Da er det også behov for å løfte næringspolitikk, innovasjon og gründervirksomhet høyere på den politiske dagsorden i Trondheim. Byen er allerede arena for nevnte Maker Faire, Forskningsdagene og Manifestasjon, og mange suksesshistorier og gode forretningsideer har sitt utspring fra Teknologihovedstaden. Trondheim kommune må være en aktiv medspiller og tilrettelegger for nytenking og gründerskap. 

Elin Marie Andreassen, gruppeleder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar