hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

mandag 7. september 2015

Det viktigste først!

Tidligere gruppeleder for FrP i Trondheim, Kristian Dahlberg Hauge, gjesteblogger for oss i dag. 

"Eldre, skole og helse foran skattelette" bruker Arbeiderpartiet i Trondheim også i denne valgkampen som sitt slagord. Media spiller med og lar dem fremføre dette budskapet gang etter gang uten et eneste oppfølgingsspørsmål.

Hvorfor i all verden tar ikke noen journalister seg bryet med å sjekke ut sannhetsgehalten i dette slagordet og forteller velgerne i byen hvilke partier som gjør hva både for eldre, skole, helse - og for den saks skyld - skattelette?

Fasiten på dette finner man nemlig ikke i partienes slagord eller kandidatenes valgkampretorikk. Derimot finner man den ved å se hvem som har foreslått hva av økninger og reduksjoner i foregående budsjettbehandling.

Sannheten er altså at det slett ikke er Arbeiderpartiet som setter disse kjernesakene høyest i Trondheimspolitikken – selv om de ikke gir skattelette. Tvert imot er det Fremskrittspartiet som år etter år, i budsjett etter budsjett, har foreslått mer til eldre, skole og helse enn noe annet parti. Samtidig har vi foreslått omfattende reduksjoner i eiendomsskatten for alle som bor i kommunen.

Det er derfor ganske enkelt ikke riktig at bedre eldreomsorg betinges av høyere kommunal eiendomsskatt. Derimot kreves det en vilje til å prioritere det viktigste. Det er en vilje ikke alle partiene i bystyret ser ut til å dele like sterkt.

Dette burde det heller ikke være så vanskelig for media å presentere hver gang en ny enkeltsak dukker opp og fremstår som et bevis på at alt ikke er som det bør være i omsorgen for våre eldre i Trondheim.

Når pårørende, brukere og ansatte viser til at bemanningen i byens sykehjem er for lav, spiller det vel svært liten rolle hvor lite skattelette det rødgrønne flertallet har gitt byens huseiere? Det som spiller noen rolle er hva man har foreslått bevilget til varme, kompetente hender i den foregående budsjettbehandlingen. Det kan journalister og andre enkelt finne ut ved å sjekke budsjettfremleggene til de respektive partiene.

Ser man på foregående budsjettbehandling foreslo Fremskrittspartiet både flere nye sykehjemsplasser og større bemanningsøkning i sykehjem og hjemmetjenester enn noe annet part. Det er selvsagt ikke for å vinne noen konkurranse om å være best på eldreomsorg, men fordi FrP mener at dagens tilbud til våre eldre ikke er godt nok. Da må det prioriteres. Og det må prioriteres høyere enn hva dagens rødgrønne flertall har gjort.


Og nettopp derfor trenger Trondheim et skifte! Ikke bare et skifte av politikere og politisk retorikk, men et reelt skifte av politisk kurs som setter det viktigste først. Det får velgerne i Trondheim kun gjennom å gi sin stemme til Fremskrittspartiet 14. september!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar