hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

onsdag 15. juli 2015

De eldste fortjener bedre!

Innlegg trykket i Adresseavisen 2.juli 2015.

Mandag 29.juni kan vi lese i Adresseavisen om ordfører Rita Ottervik, som lover massive forbedringer i eldreomsorgen i neste periode, dersom Arbeiderpartiet fortsatt blir sittende ved makta i Trondheim. Hvorfor skal vi tro på det? I løpet av de 12 årene som har Arbeiderpartiet har styrt i Trondheim, har vi hatt en rekke eksempler på at partiet ikke makter å løse utfordringene som fins innenfor denne sektoren. Vi har sett brudd på rutiner for medisinhåndtering, flere eksempler på ulovlig bruk av makt og tvang, underernæring, brudd på arbeidsmiljøloven og rutiner som svikter når pårørende skal varsles om dødsfall, for å nevne noe. I tillegg har rådmannen gjentatte ganger påpekt at bemanningen innenfor sykehjem er marginal. 

Flertallet, med Arbeiderpartiet i spissen, har gjennom sine 12 år ved roret ikke klart å rydde opp i forholdene i eldreomsorgen. Det vil Fremskrittspartiet. Vi vil ha økt bemanning i sykehjem, større rammer til hjemmetjenestene, mer bruk av omsorgslønn og kjøp av tjenester hos private aktører. Dette er tiltak som ikke får noen støtte fra Arbeiderpartiet, med et hederlig unntak for hjemmetjenesten, i det aller siste budsjettforslaget før valgkampen. 

Før bystyret tok sommerferie tok Fremskrittspartiet også til ordet for at Trondheim kommune skulle søke om å bli forsøkskommune for statlig finansiering av eldreomsorgen. Med statlig finansiering kan ikke Arbeiderpartiet lenger kutte i eldreomsorg, når de ikke evner å prioritere innenfor trange budsjettrammer. Også dette gikk Arbeiderpartiet og resten av flertallspartiene mot. Velgerne bør merke seg Arbeiderpartiets manglende evne til å prioritere eldreomsorgen i Trondheim, til tross for at det gjentatte ganger er påpekt uverdige forhold for de eldste blant oss. Ansatte og beboere i sykehjem fortjener bedre. 

For Fremskrittspartiet er noen saker viktigere enn andre. Eldreomsorg er en av disse sakene. Det skal være godt å bli gammel i Trondheim!