hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

søndag 19. april 2015

Lite troverdig fra Ap

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i sin landsmøtetale at Norge bør ta imot 10 000 nye syriske flyktninger. Da Arbeiderpartiet selv forlot regjeringskontorene i 2013, satt 5.400 personer med oppholdstillatelse og ventet på å bli bosatt i en kommune. Ifølge tall fra IMDI, er det fortsatt problemer med å ta imot flyktningene som venter på bosetting.

Halvparten av Aps ordførere i Sør-Trøndelag tok ikke imot de flyktningene de ble anmodet om i 2014. Dette var Hemne, Hitra, Malvik, Midtre-Gauldal, Røros og Åfjord. Disse kommunene tok kun imot om lag halvparten av det antallet som de ble anmodet om. Dårligst var Røros, som kun tok imot 33 % av anmodet antall.

Når det i dag sitter så mye som 5000 flyktninger i mottak og venter på bosetting, hvor ansvarlig er det å ta imot 10 000 nye? Kvoteflyktningene skal bosettes i kommunene med en gang. De vil komme foran de som allerede sitter og venter i mottak.
Det betyr at de som sitter i mottak og venter på bosetting, må regne med å sitte der i mange, mange nye år.

Vi er nødt til å sørge for god integrering av de flyktningene som allerede er kommet til landet. Jo lenger de blir sittende i mottak uten bosetting, jo vanskeligere blir det å lykkes med integreringen. Derfor er det en dårlig idé å ta imot 10 000 flyktninger, og en langt bedre idé å hjelpe flere mennesker i deres nærområder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar