hits

Topptekst


Kontaktinformasjon til lokallagsstyret og folkevalgte finner du her.

Fremskrittspartiet i Trondheim arbeider for kvalitet i eldreomsorgen, tilpasset opplæring i skolen, fremtidsrettet byutvikling og god integrering. På denne siden vil vi skrive både kort og langt om større og mindre saker, slik at du kan holde deg oppdatert på vår politikk.

fredag 24. april 2015

Eldreomsorgen må styrkes

Adresseavisen, 24.april 2015
Denne uken er eldreomsorgen i Trondheim igjen kommet i fokus, denne gangen som resultat av at alle enheter nå må spare inn på forbruket, fordi kommunen samlet sett hadde et merforbruk i 2014. Dette rammer hardt på et tjenesteområde som allerede er hardt presset. Bemanningen i sykehjem er marginal, noe som er understreket flere ganger fra rådmannens side. Fremskrittspartiet har derfor foreslått økte rammer til bemanning i eldreomsorgen, gjennom budsjettbehandlingen i kommunen.

Jeg er sterkt bekymret over budsjettsituasjonen for byens sykehjem. Rammene er knappe, men lite er blitt gjort for å bedre på dette, under Arbeiderpartiets styre. Når budsjettrammene er for små, er det vanskelig å håndtere sykefravær eller uforutsette hendelser. Med krav om ytterligere innsparing, blir situasjonen enda verre. Dersom enhetene blir nødt til å kutte i innleie av vikarer, blir belastningen enda større på de som er på jobb, noe som kan bidra til økt sykefravær. Med andre ord en svært vond og vanskelig spiral.

Fremskrittspartiet vil nå fremme et forslag om at Trondheim skal bli forsøkskommune for statlig finansiering av eldreomsorgen. Vi har tro på at det vil sikre forutsigbarhet, samtidig som en unngår at eldreomsorgen blir salderingspost, når kommunen må stramme inn. Det er helt uholdbart at eldreomsorgen, med sine knappe budsjettrammer, må bære byrden for kommunens totale merforbruk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar